Tisovica – Zelena glava

prenj4Jednodnevni izlet na Zelenu glavu sa Tisovice

Dostupnost od jula do prvog snijega. Standardna planinarska oprema za ljetne i jesenske uslove.

Na Tisovicu vodi loš makadamski put iz konjičke Bijele preko Rapta. Mogući prevoz je kamion, terensko vozilo ili kombi sa visokim podom. avanturistička vožnja na Tisovicu traje oko 2 sata.   Iz doline Tisovica planinska staza vodi na Vrutak, Podotiš i dalje na Zelenu glavu. Uspon traje oko 2,5 do 3 sata. Lijepa i atraktivna tura sa pogledima na okolne vrhove i doline.