Prenj


prenj1Prenj planina nije….

početni su stihovi pjesme Vladimira Nazora pa nastavlja

Visok grad je vila

Sijelo je bogova…

…………

Prenj planina nije

Divova je kuća…..

I zaista koja je istina u ovim stihovim može se spoznati samo ulaskom u njegove dveri.  U grad vila, kako ga pjesnik naziva, možemo ući iz
kanjona rijeka i riječica koje izviru u njegovom podnožju. Usponom iz kanjona konjičke Bijele, mostarske Bijele, Idbra, Šanice, Potoka polako savladavamo visinu, prolazimo šumskim padinama, a onda se izlaskom iz šumskog pojasa pred nama otvaraju veličanstven prizori. Prizori su to koji su neponovljivi,   koji nas oslobađaju umora i napora koji smo morali učiniti da bi počeli doživljavati Prenj u njegovoj pravoj veličini, neponovljivoj ljepoti. Ne znam da li doline od kojih je najljepša Tisovica, Lučine koja je uz bok Tisovici po ljepoti, Barni do, Vlasni do, Poljice i druge manje doline krase vrhove kojih ima 11 preko 2000 m, ili vrhovi krase doline. U fantastičnoj harmoniji su doline i vrhovi koji Prenju daju poseban šarm. Nevjerovatan je spoj i omjer vrhova i dolina. Divova je kuća, kaže Nazor. Na kog diva je mislio? Da li na Zelenu glavu koja sa svojih 2103 m stražari i nadgleda sve vrhove, da li na Lupoglav koji je sa
prenj22102 m najelegantniji i najljepši vrh, da li je mislio na Osobac, Herač, Ovču, Vidinu kapu, ili na neki drugi vrh koji je veći od 2000 m, ili pak na neki vrh koji je niži od 2000 m ali je po svom obliku i mjestu div kao što je Cetina (Cvitina) koja se nadvila nad Jablanicu, ili Zubac koji je po svom obliku sličan Materhornu pa ga prozvaše prenjski Materhorn, tu su Botini, Sivadije  Prenj krase jezera. najveće jezero je Boračko jezero, dok na visini od oko 1600m ima malo jezero po kome se cijeli taj dio naziva Jezerce. Na Jezercu se pored malog jezera nalazi izvor čija je voda najhaldnija na Prenju. Ima još nekoliko izvora vode koji planinare, alpiniste, avanturiste i druge posjetioce osvježavaju svojom čistom i hladnom vodom.

Planine koje okružuju
su Visočica 1964m, Crvanj 1921m, Velež 1969, dok sa Čvrsnicom 2228m pravi kanjon Neretve u kojem su vještačka jezera Jablanice, Grabovice i Salakovca, dok je na sjevernoj strani Boračko jezero. Tu su pored Neretve i rijeke,
prenj3 Drežanjka, Bijela, Ljuta,  Neretvica, Idbar. Na Prenj možemo doći iz više pravaca a o izletima saznajte više

Na Prenj je moguće organizovati puno izleta, jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih.
Ture koje su odabrane su ture za upoznavanje, za onoga ko ide prvi put, ali i za onoga ko se Prenju uvijek vraća. Na ovim turama se može sagledati veličina i atraktivnost Prenja. Prenj je uz određenu zimsku opremu, iskustvo i izdržljivost planinara i alpiniste dostupan cijele godine, s tim što su ove ture predviđene za ljetni period.

Crno polje – Osobac – Jezerce

Crno polje – Jezerce – Zelena glava

Tisovica – Zelena glava

 Tisovica – Lupoglav