Crno polje – Osobac – Jezerce

osobacJednodnevni izlet na Osobac i Jezerce.

Dostupnost je od jula do prvih snjegova. Za ovu turu je potrebna standardna planinarska oprema za ljetne i jesenske uslove.

Cilj bilo kog izleta i uspona na Prenj određuje s koje strane ćemo prići Prenju i doći u poziciju da počnemo ostvarivati naš plan.

Jednodnevna kružna tura sa Crnog polja na Osobac (2024m), Jezerce i silazak u konjičku Bijelu.

Početak pješačke ture je sa Crnog polja na koji dolazimo prevoznim sredstvom. Prije toga naša vozila ostavljamo u konjičkoj Bijeloj gdje ćemo se spustiti sa Jezerca. Unajmljenim kamionom idemo do sela Borci koji se nalazi na asfaltnom putu koji vodi iz Konjica na Boračko jezero. Tu u selu se odvaja poprilično loš makadamski put koji povezuje Borke i Ruište, zatim nailazimo na odvajane puta koji vodi na Crno polje. Od Crnog polja vodi lijepa i atraktivna staza prema Osobcu, Jezercu, Zelenoj glavi i dalje….Uspon na Osobac  traje oko 3 sata, sa Osobca idemo na Jezerce, atraktivno mjesto, na kome je sagrađena nova planinska kuća. Tu je duži odmor a onda preko Skoka silazimo u konjičku Bijelu.

Ukupno trajanje ture je oko 8-9 sati. Tura je teška i preporučuje se kondiciono spremnim planinarima.