Crno polje – Jezerce – Zelena glava

prenj3Jednodnevni izlet na Zelenu glavu.

Dostupnost od jula do prvog snijega. Za ovaj uspon je potrebna standardna planinarska oprema za ljetne i jesenske uslove.

Kao i svaki izlet, tako i ovaj planiramo na naćin da odredimo rutu i polaznu tačku.

Da bi izbjegli zamoran uspon iz konjičke Bijele ili iz Idbra, a što više uživali u čarima Prenja, najbolje je što je moguće više iskoristiti prevoz da nas doveze na Crno polje ili na Tisovicu. Makadamski put koji vodi iz konjičke Bijele na Tisovicu i na Crno polje nije preporučljiv za niska vozila, zato je najbolje koristiti kombi prevoz sa visokim podom, kamion ili đipove. Sa Crnog polja vodi lijepa staza do Jezerca gdje je predviđen duži odmor, a onda stazom do Podotiša i dalje na Zelenu glavu. Staza je atraktivna a uspon sa Crnog polja do Jezerca traje 2 sata, koliko traje i sa Jezerca na Zelenu glavu. Povratak istom stazom na Crno polje